Facebook Pixel

SkillBuild

SkillBuild, a ddarperir gan CITB, yw'r gystadleuaeth sgiliau aml-grefft fwyaf yn y DU ar gyfer hyfforddeion a phrentisiaid adeiladu.


Cystadleuwyr Rownd Derfynol SkillBuild 2022 wedi'u cyhoeddi!

Ar ôl dod yn gyntaf yn eu gemau rhagbrofol rhanbarthol bydd dros 85 yn y rownd derfynol yn cystadlu yn rowndiau terfynol SkillBuild 2022.

Wedi’i ddisgrifio fel “Gemau Olympaidd adeiladu’r DU”, bydd SkillBuild yn cael ei gyflwyno gan CITB ar y cyd â WorldSkills a bydd yn cael ei gynnal yng Ngholeg Caeredin o 14-17 Tachwedd.

Ewch i wefan WorldSkills am restr o'r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn yr 11 o grefftau SkillBuild.

Am reolau'r gystadleuaeth cliciwch yma.

Dyluniwyd y wefan gan S8080